پنجشنبه 28 شهريور 1398

Thursday 19 September 2019

شما اینجا هستید:خانه/آسیا/داده پو/حال دموکراسی خوب نیست

حال دموکراسی خوب نیست

 یکشنبه, 30 مهر 1396    15:10    سرویس آسیا

اینترنشنال- سرویس آسیا/ موسسه نظرسنجی پیو اخیراً در سنجش نظرات مردم جهان در مورد دموکراسی به میزان تعهد آنان به دموکراسی به نتایج تأسف‌برانگیزی دست یافته است. نتایج پیو نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از مردم در جهان تعهد چندانی به دموکراسی و اصول دموکراسی نشان نمیدهند و در پی آزمون کردن مدل‌های غیردموکراتیک نیز هستند. همان‌گونه که نمودار زیر نشان میدهد میزان تعهد مردم کشورهای مختلف به دموکراسی بسیار متفاوت است. در بریتانیا و فرانسه که به‌طور تاریخی مهد دموکراسی و دموکراسی خواهی بودند به ترتیب ۳۵ و ۳۴ درصد از مردم به دموکراسی تعهد نشان داده‌اند در حالی که به ترتیب ۴۷ و ۴۶ درصد از آنان چندان تعهدی به دموکراسی ندارند. در کانادا و آمریکا نیز تعداد افرادی که به دموکراسی و ارزش‌های دموکراتیک تعهدی ندارند بیش از تعداد افرادی است که به آن دلبستگی نشان می‌دهند. البته در سوئد آلمان و یونان هنوز جریان اصلی مردم به دموکراسی و ارزش‌های دموکراتیک تعهد دارند و دلبستگی نشان می‌دهند.

طبیعی است زمانی که شرایط در جهان توسعه‌یافته این‌گونه باشد تکلیف جهان درحال‌توسعه روشن است. همان‌گونه که نمودار نشان میدهد در اغلب کشورهای درحال‌توسعه طرفداران دموکراسیخواهی در اقلیت‌اند. در هند به‌عنوان بزرگ‌ترین دموکراسی جهان وضعیت تأسف‌انگیز است. تنها ۸ درصد از هندی‌ها به ارزش‌های دموکراتیک تعهد نشان دادند در حالی که ۶۷ درصد آنها چنین تعهدی به ارزش‌های دموکراتیک ندارند. در ترکیه به‌عنوان تنها همسایه نسبتاً دموکراتیک ایران نیز وضعیت چندان خوب نیست و ۵4 درصد است افراد تعهد به دموکراسی و ارزش‌های دموکراتیک نشان ندادند در حالی که تنها ۲۷ درصد از مردم چنین تعهدی را بیان کردند.

وضعیت روسیه نیز جالب‌توجه است تنها ۸ درصد از روس‌ها به ارزش‌های دموکراتیک تعهد نشان دادند در حالی که ۶۱ درصد آنها به دموکراسی تعهدی ندارد و ۲۲ درصد آنها هم از اساس ضد دموکراسی‌اند. این اعداد شاید پرتویی بر تداوم اقتدارگرایی تزارها، کمونیست‌ها و اکنون پوتین می‌افکنند. شاید روس‌ها بیش از دموکراسی و روندهای دموکراتیک به مردان قدرتمند تعهد نشان می‌دهند.

photo 2017 10 22 15 13 50

telegram channel

رسانه

Submit to FacebookSubmit to Twitter

نظر دادن

لطفا تمامی موارد ستاره دار را پر نمایید.

آزادسازی موصل (18 تیر 1396)
آزادسازی موصل (18 تیر 1396)
تصاویر هفته نخست اردیبهشت
تصاویر هفته نخست اردیبهشت
عکس های هفته (آخر فروردین 1396)
عکس های هفته (آخر فروردین 1396)
تصاویر هفته
تصاویر هفته