يكشنبه 27 مرداد 1398

Sunday 18 August 2019

شما اینجا هستید:خانه/آسیا/داده پو/تاریخی: شوخی شاه عباس با فرستاده ویژه پاپ به مشرق زمین

تاریخی: شوخی شاه عباس با فرستاده ویژه پاپ به مشرق زمین

 شنبه, 22 مهر 1396    18:19    سرویس آسیا

اینترنشنال سرویس آسیا/ در کتاب «سیاست خارجی ایران در دوره صفویه» حکایت جالبی از دیدار شاه عباس با یکی از کشیش های اروپایی آمده است:

....کشیشی از فرقه فرانسیسکن به اصفهان آمد و به سر آنتونی شرلی گفت که چون عیسوی هستم از جانب خود و رفیقم، که از فرقه دومینیکن و اسقف هرمز است، از شما خواهش میکنم از شاه عباس اجازه بگیرید که ما در مملکت او با لباس روحانی خود سفر کنیم و کسی متعرض ما نشود... سرآنتونی هم درخواست او را پذیرفت و حکمی به دلخواه کشیش از شاه گرفت و روز دیگر هر دو کشیش را به حضور شاه برد. شاه عباس برای خاطر سر آنتونی شرلی ایشان را به گرمی پذیرفت... و از نیکولا دی ملو پرسید که شما از کجا میآیید و کدام ممالک را سیاحت کردهاید؟

کشیش جواب داد که مرا پاپ به عنوان نیابت خویش به کشورهای مشرق فرستاده است.

شاه گفت: «پاپ چه معنی دارد؟» (گرچه معنی آن را خوب میدانست و عمدا خود را بیاطلاع نشان میداد).

کشیش در جواب گفت که پاپ در این جهان جانشین حضرت عیسی است و گناهان مردم را میبخشد.

شاه گفت: «از این قرار باید بسیار پیر باشد که از زمان حضرت عیسی تا کنون زنده است و جانشین اوست!».

کشیش جواب داد که چنین نیست و از زمان عیسی تا کنون پاپان بسیار جانشین یکدیگر شدهاند.

شاه گفت: «پس از این قرار پاپان نیز مثل ما از نوع بشرند و در ایتالیا یا در شهر رم تولد یافتهاند».

کشیش جواب داد: «بلی، چنین است».

شاه پرسید: «هیچگاه با خداوند یا عیسی سخن گفتهاند؟».

جواب داد:«نه».

گفت: «پس چگونه گناهان مردم را می بخشند؟ من اعتقاد ندارم که کسی جز خداوند بتواند گناه مردم را ببخشید، اما درباره حضرت عیسی اعتراف میکنم که او را پیغمبری بزرگ میدانم و البته او میتواند گناهان مردم را ببخشید و در کتب خواندهام که از او در این عالم معجزات بزرگ ظاهر شد و نیز خواندهام که پدر او معلوم نیست و مادرش را نَفَس یکی از ملائک حامله کرده است. از داستان به صلیب کشیدنش نیز آگاهم...».

کتاب «سیاست خارجی ایران در دوره صفویه» نوشته نصر الله فلسفی است و در سال های اخیر از سوی انتشارات علمی و فرهنگی تجدید چاپ شده است.

telegram channel

رسانه

Submit to FacebookSubmit to Twitter

نظر دادن

لطفا تمامی موارد ستاره دار را پر نمایید.

آزادسازی موصل (18 تیر 1396)
آزادسازی موصل (18 تیر 1396)
تصاویر هفته نخست اردیبهشت
تصاویر هفته نخست اردیبهشت
عکس های هفته (آخر فروردین 1396)
عکس های هفته (آخر فروردین 1396)
تصاویر هفته
تصاویر هفته