چهارشنبه 7 خرداد 1399

Wednesday 27 May 2020

شما اینجا هستید:خانه/گفتمان منافع ملی/استعفای ظریف: تشدید یا حل بحران پارادایمی؟

استعفای ظریف: تشدید یا حل بحران پارادایمی؟

  • جواد ظریف نماینده نگاهی است که معتقد است مسیر قدرت یابی ایران از چندجانبه گرایی و تبدیل شدن به یک کشور نرمال و پذیرای قواعد زیست در جامعه بین الملل موجود می گذرد. در مقابل خاورمیانه گراها کانون سیاست خارجی ایران را خاورمیانه تعریف کرده اند و استدلال می کنند که مسیر قدرت یابی ایران از خاورمیانه و تثبیت برتری در این منطقه می گذرد

    Submit to FacebookSubmit to Twitter

نویسنده :  سه شنبه, 07 اسفند 1397    13:40    سرویس گفتمان منافع ملی

اختصاصی اینترنشنال_سرویس گفتمان منافع ملی/از مدتها پیش بحران پارادایمی سیاست خارجی ایران به روشنی قابل تشخیص بود. تنش بر سر تعریف جایگاه ایران در جهان و مسیر قدرت یابی آن بین "گروه تصمیم گیر" همواره وجود داشت و نشانه های آن در درگیری های رسانه ای آنان و رسانه های آنان با یکدیگر نمود می یافت.
جواد ظریف نماینده نگاهی است که معتقد است مسیر قدرت یابی ایران از چندجانبه گرایی و تبدیل شدن به یک کشور نرمال و پذیرای قواعد زیست در جامعه بین الملل موجود می گذرد.
در مقابل خاورمیانه گراها کانون سیاست خارجی ایران را خاورمیانه تعریف کرده اند و استدلال می کنند که مسیر قدرت یابی ایران از خاورمیانه و تثبیت برتری در این منطقه می گذرد و هر آنچه در این مسیر مانع ایجاد می کند را باید از سر راه برداشت. آنان سایر مناطق و سایر اولویت های سیاست خارجی را ذیل خاورمیانه گرایی تعریف می کنند و از این منظر بدان ها اهمیت می دهند یا نمی دهند. رشد سریع همکاری ها با روسیه به عنوان قدرتی ضد چندجانبه گرایی و افت همکاری ها با چین و اروپا به عنوان دو کانون قدرت چندجانبه گرا در همین چارچوب قابل تبیین است.
با خروج آمریکا از برجام چندجانبه گراهای ایرانی به شدت آسیب دیدند و دور جدید تحریم ها بر سر آنان آوار شد. این رخداد برای خاورمیانه گراها نوعی هدیه خداوندی بود. آنان حداکثر فشار را در ماههای اخیر به چندجانبه گراها و به ظریف به عنوان نماد آنها وارد آوردند تا کار به استعفای اینستاگرامی کشید.
فارغ از چند و چون استعفای ظریف پرسش کلیدی این است که آیا سیاست خارجی ایران در نقطه تغییر پارادایمی قرار گرفته یا در نقطه تشدید بحران پارادایمی؟ ایا استعفای ظریف به معنای کامرانی خاورمیانه گراها خواهد بود؟ هنوز برای قضاوت زود است. اما با/بدون ظریف سیاست خارجی ایران آینده پرچالشی پیش رو خواهد داشت. خاورمیانه منطقه پیروزی های مقطعی و شکست های پایدار است.

telegram channel

رسانه

Submit to FacebookSubmit to Twitter

نظر دادن

لطفا تمامی موارد ستاره دار را پر نمایید.

آزادسازی موصل (18 تیر 1396)
آزادسازی موصل (18 تیر 1396)
تصاویر هفته نخست اردیبهشت
تصاویر هفته نخست اردیبهشت
عکس های هفته (آخر فروردین 1396)
عکس های هفته (آخر فروردین 1396)
تصاویر هفته
تصاویر هفته