دوشنبه 19 آذر 1397

Monday 10 December 2018

 سرویس اقتصاد سیاسی بین الملل /  27 شهریور 1396 /  926 مشاهده

اینترنشنال- سرویس اقتصاد سیاسی بین الملل/ پولشویی به بیان مختصر تبدیل پول حاصل از فعالیت های غیرقانونی و نامشروع به پول به ظاهر مشروع است. این فعالیت یکی از مشکلات اساسی نظام مالیه و یکی از ریشه های بی عدالتی های رو به گسترش در جهان، به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. در این ویدئو مسئله پولشویی به زبان انگلیسی و به بیانی ساده توضیح داده شده است.

 

ویدیو های مرتبط

آزادسازی موصل (18 تیر 1396)
آزادسازی موصل (18 تیر 1396)
تصاویر هفته نخست اردیبهشت
تصاویر هفته نخست اردیبهشت
عکس های هفته (آخر فروردین 1396)
عکس های هفته (آخر فروردین 1396)
تصاویر هفته
تصاویر هفته