دوشنبه 19 آذر 1397

Monday 10 December 2018

 سرویس اقتصاد سیاسی بین الملل /  17 مرداد 1396 /  953 مشاهده

گروه بریکس، طی سال های اخیر به یکی از تأثیرگذارترین تشکل های اقتصادی تبدیل شده است. این ویدئو شامل نکاتی در مورد این بلوک است.

زبان: فاقد گفتار

زیرنویس انگلبسی دارد

صدای موسیقی بلند است، احتمالا برای محل کار نامناسب است.

 

ویدیو های مرتبط

آزادسازی موصل (18 تیر 1396)
آزادسازی موصل (18 تیر 1396)
تصاویر هفته نخست اردیبهشت
تصاویر هفته نخست اردیبهشت
عکس های هفته (آخر فروردین 1396)
عکس های هفته (آخر فروردین 1396)
تصاویر هفته
تصاویر هفته