شنبه 21 تير 1399

Saturday 11 July 2020

شما اینجا هستید:خانه/قدرت های بزرگ /"اسارت یا همکاری" آلمان با فرانسه

"اسارت یا همکاری" آلمان با فرانسه

  • هنوز چند روزی از انتقاد معاون نخست وزیر ایتالیا از سیاست مخرب فرانسه در افریقا نگذشته بود که قرارداد تعمیق همکاری آلمان با فرانسه امضا شد. سیاستمداران فرانسوی از دیر باز سعی در بسط سلطه سیاسی بر کشور آلمان داشتند. طبق توافق همکاری اخیر با فرانسه، آلمان دلخوش از فعالیت برون مرزی اروپا و داخل اروپا، دربست در اختیار مطامع و منافع دراز مدت فرانسه واقع خواهد شد

    Submit to FacebookSubmit to Twitter

نویسنده :  چهارشنبه, 03 بهمن 1397    16:03    سرویس قدرت های بزرگ

نویسنده: سید حسام الدین هانی(کارشناس امور اروپا)
اختصاصی اینترنشنال_سرویس قدرتهای بزرگ/ هنوز چند روزی از انتقاد معاون نخست وزیر ایتالیا از سیاست مخرب فرانسه در افریقا نگذشته بود که قرارداد تعمیق همکاری آلمان با فرانسه امضا شد. سیاستمداران فرانسوی از دیر باز سعی در بسط سلطه سیاسی بر کشور آلمان داشتند. آلمان نه تنها اسیر فرانسه بلکه گروگان تاریخ گذشته در جنگ جهانی دوم است و فرانسه از این ضعف آلمان، نهایت سوئ بهره برداری را می کند.
فرانسه ضعیف ترین کشور پنج عضو دارای حق وتو است و توانسته است نقش بین المللی، نفوذ بر افریقا و دخالت در امور داخلی مجموعه اعضای فرانکوفون و رهبری اتحادیه اروپایی را حفظ نماید. با زمزمه خروج انگلیس از توافقات اروپایی و رشد واگرایی در قاره اروپا، فرانسه در مسیر موقعیتی ضعیف قرار می گرفت که تنها راه نجات آن؛ بخدمت گرفتن پتانسیل فوق العاده آلمان در راستای اهداف فرانسه است. آلمان حق استفاده از ارتش بدون ریاست و سرپرستی کشورهای غربی پیروز در جنگ جهانی دوم را ندارد. آلمان بدون همراهی یکی از سه کشور امریکا/انگلیس/فرانسه، اختیار آزاد در تصمیم گیری در سیاست خارجی و دفاعی را ندارد.
اما طبق توافق همکاری اخیر با فرانسه، آلمان دلخوش از فعالیت برون مرزی اروپا و داخل اروپا، دربست در اختیار مطامع و منافع دراز مدت فرانسه واقع خواهد شد. هر چند کماکان از نظر امنیتی و همکاری های بین المللی، آلمان در اختیار پیمان نظامی ناتو و امریکا/انگلیس باقی خواهد ماند، ولی با توجه به ناسازگاری دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا در همکاری با اروپا، فرانسه با استفاده از فرصت، همچون "گیاه خزنده که بر پیکر درختی تنومند بالا می رود"، سلطه خود بر آلمان ثروتمند را تثبیت کرد.
محورهای مهم توافق جدید بین فرانسه و آلمان بر سیاست خارجی و دفاعی و تصمیم گیری مشترک در پارلمان اروپا و سازمان ملل متحد متمرکز است. به روایتی دیگر، با توجه به قدرت فوق العاده مانور سیاسی فرانسه در مقایسه با فقدان قدرت مانور سیاسی-امنیتی آلمان در صحنه بین الملل و اروپا، آلمان اسیر سیاست های فرانسه خواهد شد. فرانسه دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل است. فرانسه در بیش از پنجاه کشور فرانکوفون حضور و دخالت نظامی دارد. فرانسه در کشورهای خاورمیانه و خلیج فارس دخالت و حضور نظامی دارد. فرانسه در اتحادیه اروپایی نقش رهبری و محوری دارد. فرانسه همواره در مخالفت با سلطه امریکا-انگلیس در سیاست دفاعی-خارجی اروپا مقاومت می کند. لذا نقش آلمان در همکاری با فرانسه برای فرانسه بسیار مهم اما برای آلمان ثانوی و پیروی از سیاست فرانسه خواهد بود که البته باید به بها دادن به آلمان توسط فرانسه در مدیریت اقتصادی چه در اروپا و مباحث مدیریت اقتصاد داخلی فرانسه و محدوده پول واحد یورو نیز اشاره کرد.
بعضی از منتقدین فرانسوی بر این باورند که از نظر مدیریت اقتصادی، فرانسه و اتحادیه اروپا به آلمان واگذار و فروخته شد که البته در مجموع با توجه به پتانسیل اقتصادی و ماشین تولید تکنولوژی آلمان، به نفع فرانسه و اتحادیه اروپا خواهد بود.
آلمان دلخوش از برد اقتصادی و فرانسه خشنود از برد سیاسی-امنیتی خواهد بود. روزنامه گاردین توافق آلمان و فرانسه را به نقل از منتقدین "دزدی ثروت آلمان توسط فرانسه" خواند و تلویحا به این موضوع اشاره داشت که از این به بعد آلمان قادر خواهد بود تا از طریق توافق همکاری با فرانسه، صادرات تسلیحات خود به عربستان و دیگر بازارهای جهانی را از طریق کانال های نظامی فرانسوی انجام دهد. قبلا با توجه به فشار اذهان داخلی، آلمان مجبور شده بود تا صادرات تسلیحات نظامی به عربستان را متوقف کند.
توافق فرانسه با آلمان از سه زاویه مهم تلقی می شود. الف: اروپا؛ با خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی که با ابهام مواجه است، کنترل اعضا با محوریت بروکسل با دشواری روزافزون روبرو شده است و این احتمال وجود دارد امریکا و انگلیس در تضعیف اتحادیه اروپایی بکوشند. لذا اتحاد و تجمیع قدرت فرانسه و آلمان در تصمیم گیری برای اتحادیه اروپا برای حفظ نهاد این اتحادیه ضروریست. البته در آینده باید شاهد طغیان و اعتراض کشورهای عضو اتحادیه اروپایی از بخش مرکزی و شرقی اروپا بود که یا منجر به اختلاف درون اتحادیه خواهد شد و یا اتحادیه اروپایی را به نهادی برای اسارت و کنترل اعضا تبدیل خواهد کرد.
طبق توافق فرانسه و آلمان در تصمیم گیری سیاست های اتحادیه اروپایی، دوبرابر شدن تجمیع رای دو کشور آلمان و فرانسه در اتحادیه اروپایی با کمک چند کشور کوچک که جز اقمار فرانسه محسوب می شوند، دو کشور فرانسه و المان قادر خواهند بود تا در اکثر تصمیم گیری های اتحادیه اروپا دست برتر و قدرت تحمیل عقاید بر سایر اعضا و مجموعه اتحادیه اروپایی را داشته باشند.
ب: صحنه بین الملل؛ از این پس، نیروهای نظامی و صادرات تسلیحات نظامی تولیدی آلمان در همکاری با فرانسه در بازار جهانی مشهود تر خواهد شد و قدرت نظامی آلمان، البته با مدیریت نظامی فرانسه، در اقصی نقاط جهان به خصوص کشورهای فرانکوفون و مستعمرات فرانسه ورود خواهد داشت. فرانسه قول داده تا از عضویت آلمان برای عضویت دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت کند، اما هیچگاه درخواست آلمان برای مشارکت در حق وتو فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل متحد را نپدیرفته است. بدیهی است تصمیم مشترک فرانسه و آلمان در مجامع بین المللی در تصمیم گیری جهانی تاثیر گزار در افزایش قدرت اتحادیه اروپایی و اعمال نقطه نظرات فرانسه خواهد بود.
پ: خاورمیانه؛ در آینده شاهد مداخلات بیشتر آلمان، البته زیر لوای سیاست های فرانسه، در خاورمیانه و کشورهای منطقه خواهیم بود. آلمان با کمک و مدیریت کنترل فرانسه، بیشتر از گذشته در سیاست های خاورمیانه و دخالت در امور داخلی اعراب و اسراییل و حوزه خلیح فارس ایفای نقش خواهد کرد. آلمان دلخوش از توسعه فعالیت سیاسی-امنیتی فرا اروپایی است و فرانسه خشنود از بخدمت گرفتن پتانسیل فوق العاده و جدید آلمان با چهره ای خوشنام خواهد بود. بدیهی است با توجه به عدم سوئ سابقه بد در خاورمیانه و تکنولوژی برتر، ورود آلمان به مباحث سیاسی/امنیتی با استقبال کشورهای خاورمیانه مواجه خواهد شد که در نهایت در خدمت و راستای منافع فرانسه و مجموعه غرب ایفای نقش خواهد کرد و در نتیجه؛ تاریخی مبهم و تکراری و احتمالا بدتر از گذشته برای خاورمیانه، منتهی با نقابی جدید و زیباتر از گذشته رقم خواهد زد. مگر اینکه با توجه به جایگاه ضعیف آلمان در روابط بین الملل، با هوشیاری و تدبیر از این تازه وارد استقبال شود.

telegram channel

رسانه

Submit to FacebookSubmit to Twitter

نظر دادن

لطفا تمامی موارد ستاره دار را پر نمایید.

آزادسازی موصل (18 تیر 1396)
آزادسازی موصل (18 تیر 1396)
تصاویر هفته نخست اردیبهشت
تصاویر هفته نخست اردیبهشت
عکس های هفته (آخر فروردین 1396)
عکس های هفته (آخر فروردین 1396)
تصاویر هفته
تصاویر هفته